Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Letní ubytování na Blanici


S žádostí o letní studentské ubytování a s dotazy ohledně letního ubytování se prosím obracejte na vedoucí konkrétní koleje, kde se chcete ubytovat. 
Ubytování poskytujeme studentům VŠE, absolventům VŠE v akademickém roce 2012/2013, studentům jiných vysokých a středních škol a zahraničním studentům vysokých a středních škol. Přednost při ubytování mají studenti VŠE. Letní ubytování začíná dne 1.7.2015 a končí dnem 4.9.2015. Při ukončení pobytu by se ubytované osoby měly vystěhovat do 10:00 dopoledne. V případě nedodržení tohoto termínu je ubytovaná osoba povinna uhradit cenu za ubytování za další den.Během státního svátku dne 5.7.2013 nejsou úřední hodiny, a proto není možné se nastěhovat k ubytování ani vystěhovat.
Ceny dle délky pobytu

Studentům, kteří budou ubytováni 7 a více kalendářních dní nepřetržitě, bude účtována cena 94 Kč/den
Studentům, kteří budou ubytováni méně než 7 kalendářních dní, budou účtovány ceny dle ceníku hotelového ubytování.
Absolventi VŠE v akademickém roce 2014/2015 hradí stejné ceny jako studenti.
Studenti kteří nestudují na VŠE budou platit stejné kolejné jako studenti kteří studují VŠE 

Ceny jsou konečné a nelze z nich získat slevu na karty ISICEURO26 a Erasmus Student Network.

Způsob úhrady
Úhradu platby za ubytování můžete provést třemi způsoby:

 1. inkasem na základě vašeho svolení k inkasu z bankovního účtu vedeného v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Číslo bankovního účtu, ze kterého bude inkasována platba za ubytování, vloží studenti VŠE (pokud ještě nemají číslo účtu vloženo z dřívější doby) prostřednictvím webových stránek VŠE SÚZ (http://suz.vse.cz). Studenti z jiných škol a absolventi VŠE nahlásí číslo bankovního účtu, ze kterého bude inkasována platba za ubytování, vedoucí příslušné koleje, kde jsou ubytováni. Inkaso platby za ubytování bude prováděno každý týden v pondělí. Poslední příkaz k inkasu bude zaslán v pondělí 2.9.2013. Inkasována bude celá částka uvedená ve smlouvě o letním ubytování.
 2. bezhotovostním převodem na bankovní účet 1793102/0800, přičemž do variabilního symbolu platby zadejte své identifikační číslo, které máte uvedené ve smlouvě o letním ubytování.
 3. v hotovosti u vedoucí koleje, kde jste ubytováni. Za tento způsob úhrady je účtován poplatek 100 Kč

Tip: Pokud si chcete částku za ubytování za léto rozložit do více plateb (např. po měsících), musíte uzavřít smlouvu o letním ubytování pouze na požadovanou délku období (např. měsíc), tedy během léta uzavřete několik smluv jdoucích po sobě.

Připojení k internetu
Pro studenty a zaměstnance Vysoké školy ekonomické je pevné i bezdrátové připojení k internetu zdarma.
Pro studenty z vysokých škol připojených do projektu Eduroam je bezdrátové připojení k internetu zdarma. Podrobné informace o projektu naleznete na http://osi.vse.cz/eduroam
Ostatní si mohou zřídit bezdrátové připojení k internetu za poplatek na http://osi.vse.cz/wifi-hotel

Podání Žádosti o letní studentské ubytování

Rezervaci letního ubytování lze provést dvěmi způsoby:

 1. písemně
  vytištěním a vyplněním žádosti. Formulář je také k dispozici u vedoucí koleje.
  Žádost o letní ubytování
 2. elektronicky (e-mailem)
  Do textu e-mailové zprávy uveďte následující údaje:
  Příjmení
  Jméno
  Telefonní číslo
  Xname (uvedou pouze studenti VŠE)
  Číslo občanského průkazu nebo pasu
  E-mailová adresa
  Datum narození
  Adresa trvalého bydliště (ulice, číslo, obec, PSČ, stát)
  Jsem student VŠE: ano - ne
  Jsem student jiné školy (uveďte přesný název)
  Do 28.6.2015 bydlím na koleji VŠE (název)
  Mám zájem o ubytování na koleji (název)
  Ubytování od - do (datumy)
  Požadovaní spolubydlící

Studenti již ubytovaní na kolejích VŠE

Pokud jste již ubytováni na koleji VŠE a chcete na koleji bydlet i v létě, proveďte rezervaci letního ubytování buď písemně nebo elektronicky nejlépe do 15.6.2015 u vedoucí té koleje, kde se chcete v létě ubytovat. Koncem června bude probíhat vystěhování studentů, kteří nebudou pokračovat v letním ubytování, proto si prosím vyřiďte letní ubytování co nejdříve, abyste se vyhnuli frontám a případným komplikacím. Po tomto termínu budou rezervace letního ubytování také přijímány, ale vyřízení může trvat déle. V případě písemné rezervace doneste vyplněný formulář do kanceláře vedoucí koleje v pracovní dny v době od 8:00 do 11:00. V případě elektronické rezervace zašlete vedoucí koleje e-mail (kopackov@vse.cz )

 

Ostatní studenti a dodatečné žádosti

Letní ubytování je možné si rezervovat kdykoliv během léta písemně nebo elektronicky u vedoucí koleje, kde se chcete ubytovat.

Postup při nastěhování

Ubytovat se můžete pouze v pracovní dny v době od 8:00 do 11:00 hod, kdy se dostavíte do kanceláře vedoucí koleje, nebo v jinou dobu na základě předchozí e-mailové domluvy s vedoucí dané koleje.

Při ubytování předložte:

 1. doklad, že jste studentem (postačí jedna možnost z uvedených)
  • studijní index nebo identifikační čipová karta (studenti VŠE)
  • aktuální potvrzení o studiu ne starší než 3 měsíce (studenti jiných vysokých škol nebo středních škol)
  • rozhodnutí o přijetí ke studiu na vysoké škole (letos přijatí studenti ke studiu na vysoké škole)
 2. platný občanský průkaz nebo pas
 3. barevnou fotografii velikost 35 x 45 mm (jako na občanský průkaz)

Z provozních důvodů si VŠE SÚZ vyhrazuje právo ubytovaného studenta přestěhovat na jiný pokoj nebo kolej.